Category: Newsletter

April 25, 2017

Trajnimet në kuadër të projektit “Building a Generation of impact through Student Council” të financuar nga GIZ, po vazhdojnë, me ç’rast u vizituan shkollat: Asim Vokshi, Gjergj Fishta, Nazim Gafurri, në komunën e Prishtinës.   Tashmë në trajnime janë përfshirë mbi 100 nxënës të cilët po shfaqin interesim mbi temat që po diskutohen.   Në ditët në…

April 24, 2017

Këshilli Rinor Kosovar filloj sot fazën e parë të trajnimeve në kuadër të projektit “Building a generation of impact through Student Council” i financuar nga GIZ. Në këtë fazë po mbahet trajnimi “Menaxhimi dhe Udhëheqja” i cili ka për qëllim informimin e nxënësve mbi dallimin mes Menaxhimit dhe Udhëheqjes.   Shkollat të cilat i vizituam…

April 23, 2017

Këshilli Rinor Kosovar me datë 21, 22, 23 Prill në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë bëri administrimin e Testit Hulumtues për Klasat e V-ta në komunën e Kaçanikut, Gjilanit dhe Fushë Kosovës.   Qëllimi i këtij testi ishte që të matet niveli arritjes së nxënësve në Gjuhë Amtare dhe Matematikë për këtë…

April 23, 2017

Klubi për Arsim më të Mirë në mënyrë që të mbledh informata sa më reale rreth Cilësisë së Arsimit në Kosovë gjatë periudhës Mars – Prill organizoj debatet Komunale dhe Rajonale mbi Cilësinë e Arsimit në vend.   Debatet ishin të ndara në dy pjesë diskutimi ku trajtoheshin temat “Përmbajtja dhe Procesi Mësimor” dhe “Cilësia…

Page 1 of 2
1 2