Raport – “Shaping the future of VET schools”

Raport – “Shaping the future of VET schools”

Raporti – “Shaping the future of VET school” (SQ) Si reflektim i rëndësisë që kanë shkollat profesionale, Konkluzionet e Riga 2015 vetëm se i kanë kategorizuar këto shkolla si të rëndësisë së lartë. Duke njohur kushtet e shkollave profesionale në Kosovë, Këshilli...