Monitorimi i Provimit Shtetëror të Maturës realizuar nga Këshilli Rinor Kosovar – KYC, Këshilli i Nxënësve të Kosovës – KNK dhe Këshilli Qendror i Veprimit Rinor – KQVR nën aprovim të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë ka nxjerrë rezultatet të cilat do të mund të i analizoni në vijim të raportit: MAShT të përgatitur […]

Infografika përmbanë aktivitetet 2 vjeqare të realizuara në kuadër të projektit “Strengthening a new Generation in Kosovo’s High Schools” I cili ishte aktiv në periudhën 2015 – 2017. Ky projekti kishte për qëllim rritjen e nivelit të njohurive dhe kapaciteteve të nxënësve të të gjitha komuniteteve në mënyrë që ata të jenë në gjendje të […]