April 25, 2017

Trajnimet në kuadër të projektit “Building a Generation of impact through Student Council” të financuar nga GIZ, po vazhdojnë, me ç’rast u vizituan shkollat: Asim Vokshi, Gjergj Fishta, Nazim Gafurri, në komunën e Prishtinës.   Tashmë në trajnime janë përfshirë mbi 100 nxënës të cilët po shfaqin interesim mbi temat që po diskutohen.   Në ditët në…

April 24, 2017

Këshilli Rinor Kosovar filloj sot fazën e parë të trajnimeve në kuadër të projektit “Building a generation of impact through Student Council” i financuar nga GIZ. Në këtë fazë po mbahet trajnimi “Menaxhimi dhe Udhëheqja” i cili ka për qëllim informimin e nxënësve mbi dallimin mes Menaxhimit dhe Udhëheqjes.   Shkollat të cilat i vizituam…

April 23, 2017

Këshilli Rinor Kosovar ka realizuar me sukses projektin “Fuqizimi i një gjenerate të re në shkolla të mesme të Kosovës” në mbështetje të SCO-K dhe menaxhuar nga KCSF. Në kuadër të këtij projekti KYC ka arritur të fuqizoj rolin e nxënësve ndaj ngritjes së cilësisë së arsimit duke ndikuar në procese vendim-marrëse dhe duke iniciuar…

April 23, 2017

Këshilli Rinor Kosovar me datë 21, 22, 23 Prill në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë bëri administrimin e Testit Hulumtues për Klasat e V-ta në komunën e Kaçanikut, Gjilanit dhe Fushë Kosovës.   Qëllimi i këtij testi ishte që të matet niveli arritjes së nxënësve në Gjuhë Amtare dhe Matematikë për këtë…

Page 1 of 5
1 2 3 5