As the newest established generation of SCK, in early November KYC consolidated a meeting with our new school representatives, in order to “break the ice” and create first contacts. Our 40 representatives had the opportunity to get first-hand information about KYC and SCK, what they stand for, their history and the responsibilities passed down to them as face-front representatives of student voices.

Our students also had the chance to take part in the opening of the local campaign known as “Education in Your Hand”, and also 20.000 students signed the pledge to seek better education.

Si gjenerata më e re e themeluar e KNK-së, në fillim të nëntorit, KYC zhvilloi një takim me përfaqësuesit tanë të rinj të shkollës, për të “thyer akullin” dhe për të krijuar kontaktet të para. 40 përfaqësues patën mundësinë të marrin informacione bazike për KYC dhe KNK, për atë për të cilën qëndrojnë, për historinë e tyre dhe për përgjegjësitë që u janë dhënë atyre si përfaqësues përballë zërave të studentëve.

Studentët tanë gjithashtu patën mundësinë të marrin pjesë në hapjen e fushatës lokale të njohur si “Arsimi në dorën tuaj” dhe gjithashtu 20.000 nxënës kanë nënshkruar peticionin përmes së cilit kërkohet arsim më të cilësor.