Raport – “Shaping the future of VET schools”

Raport – “Shaping the future of VET schools”

Raporti – “Shaping the future of VET school” (SQ) Si reflektim i rëndësisë që kanë shkollat profesionale, Konkluzionet e Riga 2015 vetëm se i kanë kategorizuar këto shkolla si të rëndësisë së lartë. Duke njohur kushtet e shkollave profesionale në Kosovë, Këshilli...
Tregime Suksesi

Tregime Suksesi

Këshilli Rinor Kosovar ka realizuar me sukses projektin “Fuqizimi i një gjenerate të re në shkolla të mesme të Kosovës” në mbështetje të SCO-K dhe menaxhuar nga KCSF. Në kuadër të këtij projekti KYC ka arritur të fuqizoj rolin e nxënësve ndaj ngritjes së cilësisë së...
Raporti për Këshillin Drejtues të Shkollës

Raporti për Këshillin Drejtues të Shkollës

Këshilli Rinor Kosovar ka filluar monitorimin e Këshillit Drejtues të Shkollës që nga viti 2012 me qëllim implementimin e legjislacionit, fuqizimin dhe strukturimin e këtij organi vendim-marrës që do të shërbente për përmirësimin e gjendjes së arsimit brenda...