Raporti për Këshillin Drejtues të Shkollës

Raporti për Këshillin Drejtues të Shkollës

Këshilli Rinor Kosovar ka filluar monitorimin e Këshillit Drejtues të Shkollës që nga viti 2012 me qëllim implementimin e legjislacionit, fuqizimin dhe strukturimin e këtij organi vendim-marrës që do të shërbente për përmirësimin e gjendjes së arsimit brenda...