Monitorimi i Provimit Shtetëror të Maturës realizuar nga Këshilli Rinor Kosovar – KYC, Këshilli i Nxënësve të Kosovës – KNK dhe Këshilli Qendror i Veprimit Rinor – KQVR nën aprovim të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë ka nxjerrë rezultatet të cilat do të mund të i analizoni në vijim të raportit:

 1. MAShT të përgatitur në çështje logjistike dhe në ndërmarrjen e masave për eliminim të pengesave;
 2. Shpërndarja e materialeve sensitive bëhet në mënyrë të rregullt;
 3. Vonesat e administrueseve në qendra të testimit, shkaktojnë ngecje të procesit;
 4. Listat e kandidatëve kanë mangësi;
 5. Nxënësit nuk informohen korrektësisht për mbushjen e fletës elektronike;
 6. Nxënësit ndihmohen nga administruesit;
 7. Bashkëpunimi dhe kopjimi dukuri që nuk përmirësohet;
 8. Përgjegjësia e administruesve është shumë e ulët;
 9. Përdorimi i pajisjeve teknologjike ndihmon procesin e kopjimit;
 10. Nxënësit përjashtohen nga procesi i testimit;
 11. Ambienti i mbajtjes së provimit të maturës ka qenë kryesisht sipas standardeve;
 12. Nxënësit paguajnë për të ju nënshtruar Provimit Shtetëror të Maturës;
 13. Nxënësit nuk janë pajisur në kohë me diploma ashtu siç është e përcaktuar me ligj.