Monitorimi i Provimit Shtetëror të Maturës realizuar nga Këshilli Rinor Kosovar- KYC dhe Këshilli i Nxënësve të Kosovë- KNK, nën aprovim të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë ka nxjerrë rezultatet të cilat do të mund të i analizoni në vijim të raportit:

 

 1. MASHT të përgatitur në çështjet logjistike dhe në ndërmarrjen e masave për eliminim të pengesave;
 2. Rikthimi në klasë, çdo klasë do ti ketë 15 nxënës;
 3. Shpërndarja e materialeve sensitive behët në mënyrë të rregullt;
 4. Vonesat e administrueseve në qendra të testimit, shkaktojnë ngecje të procesit;
 5. Listat e kandidatëve kanë mangësi;
 6. Nxënësit nuk informohen korrektësisht për mbushjen e fletës elektronike;
 7. Nxënësit ndihmohen nga administruesit;
 8. Bashkëpunimi dhe kopjimi dukuri që nuk përmirësohet;
 9. Përgjegjësia e administruesve është shumë e ulët;
 10. Përdorimi i pajisjeve teknologjike ndihmon procesin e kopjimit;
 11. Nxënësit përjashtohen nga procesi i testimit;
 12. Ambienti i mbajtjes së provimit të maturës kryesisht sipas standardeve;
 13. Nxënësit paguajnë për të ju nënshtruar provimit Shtetëror të Matures;

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Tag_Cloud”][/siteorigin_widget]