Trajnimet mbi “Menaxhimin dhe Udhëheqjen” po vazhdojnë…

Trajnimet mbi “Menaxhimin dhe Udhëheqjen” po vazhdojnë…

Trajnimet në kuadër të projektit “Building a Generation of impact through Student Council” të financuar nga GIZ, po vazhdojnë, me ç’rast u vizituan shkollat: Asim Vokshi, Gjergj Fishta, Nazim Gafurri, në komunën e Prishtinës.   Tashmë në trajnime janë përfshirë...
Raporti për Këshillin Drejtues të Shkollës

Raporti për Këshillin Drejtues të Shkollës

Këshilli Rinor Kosovar ka filluar monitorimin e Këshillit Drejtues të Shkollës që nga viti 2012 me qëllim implementimin e legjislacionit, fuqizimin dhe strukturimin e këtij organi vendim-marrës që do të shërbente për përmirësimin e gjendjes së arsimit brenda...