Projekti “Programi për përgjigje ndaj trafikimit të fëmijëve” është projekt i cili financohet nga Ministria e Punëve të Jashtme e Norvegjisë dhe OAK Foundation (Norwegian Ministry of Foreign Affairs (MFA) and the Oak Foundation) dhe implementohet nga Save the Children në Kosovë (SCiK) në bashkëpunim me Këshillin Rinor Kosovar (KYC). Projekti në fjalë implementohet në shtatë vende tjera të rajonit, si: Shqipëri, Bosnje, Bullgari, Mali i Zi, Serbi, Rumani dhe Kosovë.