Studion për Piano në Universitetin e Prishtinës, Fakulteti i Arteve në Departmentin e Muzikës. Është pjesmarrëse aktive në masterklase dhe seminare kombëtare dhe nderkombëtare, duke u angazhuar në fushën e kulturës dhe duke kontribuar në shoqerinë arstistike shqiptare.