Unë jam Riga Raci dhe vijoj mësimin në Gjimnazin “Hivzi Sulejmani “ – Fushë Kosovë.Këtë vit jam përzgjedhur si përfaqësuese e nxënësve të Komunës së Fushë Kosovës.
Tash e 4 vite jam e angazhuar në organizata jo-qeveritare të cilat shërbejnë për ndryshme pozitive në komunitet. Për gati 1 vit jam pjesë e Kuvendit Rinor të Kosovës si pjesë e Këshillit Drejtues.
Me seriozitet maksimal jemi të gatshëm që ndryshimet të fillojn nga ne.
Nder që të jem përfaqësuese e kësaj gjenerate të artë!