Studente e faklutetit të Inxhnierisë Elektrike dhe Kompjuterike në Universitetin e Prishtinës.
Mujaj, që tash 5 vite, është aktiviste në fushën e drejtave të njeriut e avokimit për cështjet e të rinjëve në Kosovë, me fokus të vecantë në fushën arsimit dhe pjesëmarrjes së të rinjëve në procese vendimmarrëse.