Një student punëtor dhe shumë i motivuar, i cili shprehet përmes avokimit dhe lobimit për kauzat e duhura. Studion në Fakultetin e Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike në Universitetin e Prishtinës. Përvoja me Këshillin e Nxënësve të Kosovës dhe me shoqëri civile bënë që të njoh mirë të drejtat e njeriut, aktivizmin rinor dhe politikat e arsimit në përgjithësi. Hartimi i strategjive, komunikimi me institucione, lidershipi, aftësit e organizimit, rrjetëzimi me njerëz dhe të folurit publik janë disa nga aftësit që e karakterizojnë Ensarin. Krijimi i Këshillit të Nxënësve të Gjilanit ishte njëra nga levizjet më të forta të bëra duke u ndjekur pas me idenë që të krijohen struktura në çdo nivel komunal për të rritur transparencën dhe fuqizuar nxënësit.