Shpat Bulica është nga Kaçaniku dhe ka lindur në vitin 2004. Ka mbaruar shkollën fillore në Kaçanik me sukses të plotë, krahas që ishte i shkëlqyer në mësime ishte edhe kryetar i këshillit të nxënësve në SHMU “Emin Duraku”. Gjatë vitit shkollor 2018/2019 ka marrë pjesë në garat e diturisë në lëndën e fizikës, ku në nivel shkolle dhe komune ishte fitues i vendeve të para, kurse në nivel republikan ishte fitues i vendit të dytë, në klasën e nëntë ishte pjesëmarrës në olimpiadat e XXI-të të Fizikanëve të rinj. Krahas mësimit është marrë edhe me aktivitete jashtëshkollore dhe joformale, ku ka ndjekur kurse të ndryshme rreth dizajnit grafik e zhvillimit të web faqeve, po ashtu ka marrë pjesë edhe në punëtori të ndryshme rreth mendimit kritik, aftësive shkrimore dhe të leximit, trajnime profesionale rreth kampanjave avokuese, parandalimit të ekstremizmit të dhunshëm, vullnetarizmit edukativ, edukimit jo-formal etj. Së fundmi ai po ndjek mësimet në Gjimnazin “Skënderbeu” në Kaçanik në drejtimin e shkencave natyrore, ku edhe në këtë shkollë është kryetar i këshillit të nxënësve. Është autor i një libri.