EN Version

We have a long experience in defending school student rights and bringing forward initiatives that commemorate the struggles of many people for a free quality education. The international Students’ Day is one of these occasions, where we together with KYC are part of the Campaign 17 Now. This year the tackled issue was: “Generation Free Education”. Through this we all wanted to raise awareness on how economic costs related to education threaten the universal right to education.

As SCK, being recognized and taking part in these international campaigns makes our work extremely relevant and inspires us to use our capacity as leaders of the Council to bring change into our schools, one step at a time.

Versioni SQ

Ne kemi eksperiencë në mbrojtjen e të drejtave të nxënësve dhe iniciativave të cilat prekin vështirësitë rreth edukimit FALAS. Kështu, patëm rastin të jemi pjesë e kampanjës 17 NOW së bashku me KYC, e cila këtë vit trajtoi çështjen e “EDUKIM PA PAGESW” Kjo ishte njëra nga ato ditë ku ne patëm mundësi të shfaqim vullnetin tonë dhe të kontribuojmë në ngritjen e vetëdijës rreth asaj se si shpenzimet ekonomike lidhur me edukimin, rrezikojnë të drejtat universale të edukimit.

Të qenurit pjesë e kampanjave të tilla internacionale ka rëndësi të madhe për ne, Këshillin e Nxënësve të Kosovës, pasi që ndikon që të kemi motivim dhe të besojmë në fuqinë e kapacitetin tonë, se në një të ardhme të afërt gjërat do të ndryshojnë pozitivisht.