Tryezat e rrumbullakëta, temat dhe të dalat

Tryezat e rrumbullakëta, temat dhe të dalat

Këshilli Rinor Kosovar në kuadër të aktiviteteve të realizuara bashkërisht me Klubin për Arsim më të Mirë (KAM), në mënyrë që në procesin e krijimit të dokumentit të qëndrimit të përfshijë mendimin e secilës palë me ndikim në cilësinë e arsimit në Kosovë, gjatë...
Ri-funksionalizimi i Grupit të Monitoruesve të Rinj (YMG)

Ri-funksionalizimi i Grupit të Monitoruesve të Rinj (YMG)

Gjatë kësaj periudhe kohore është ri-funksionalizuar Grupi i Monitoruesve të Rinj – YMG. Grupi përbëhet në nxënës të shkollave të mesme nga e gjithë Kosova.   Me qëllim të aftësimit dhe ngritjes së kapaciteteve të këtyre nxënësve është mbajtur dhe trajnimi...
Klubi për Arsim më të Mirë – Janar – Korrik 2016

Klubi për Arsim më të Mirë – Janar – Korrik 2016

Klubi për Arsim më të Mirë në vazhdimësi të punës mbi hartimin e dokumentit qëndrues mbi Cilësinë e Arsimit në Kosovë në periudhën Janar – Qershor 2016 mbajti një varg takimesh dhe trajnimesh.   Ndër aktivitet e para gjatë kësaj periudhe ishte trajnimi me temë...