Libri që po merrni në duar është versioni për fëmijë i studimit të organizatës Save the Children në Kosovë “Fëmijët flasin”. Fëmijët thonë: mendimi jonë duhet çmuar! Të rriturit duhet të punojnë bashkë me ne për ne, sepse mund të themi më së miri se çfarë duam dhe çfarë është më e mirë për ne.