Studion Filozofi në Universitetin e Prishtinës, njeh fushën e edukimit para-universitar dhe fushën e të drejtave të njeriut në Kosovë, tash e 8 vite aktiviste për ndryshime në shoqërinë kosovare, kryesisht në fushën e edukimit dhe të drejtave të njeriut.