Studion Inxhinieri të Ndërtimit në Fakultetin e Ndërtimtarisë në Prishtinë. Ka qenë përfaqësues i KNK-sw ne seminare brenda dhe jashtë vendit. Njohës i fushës së parandalimit të dhunës në shkolla, implementimit të projekteve rinore dhe problemeve të mjedisit.