Elvira SELMANI nxënëse e klasës së Xll në shkollës së mesme “Kongresi i Manastirit” Firajë Komuna Shtërpcë, Duhet ditur se pas shumë angazhimeve dhe rrezultateve të treguara në vitin e kaluar mua më kanë përzgjedhur që ta përfaqësoj Këshillin e Nxënësve edhe këtë vitë! Moto e ime për këtë vitë është, “Arsimimi cilësor është e ardhmja e vendit timë”!