Studente e teknologjisë së ushqimit në Wageningen University & Research, Holandë. Puna vullnetare dhe ndryshimi në shoqëri është pasion i madh i saj, sidomos kur ka të bëjë me edukimin dhe gjithpërfshirjen. Organizimi i aktiviteteve brenda dhe jashtë shkollore e karakterizojnë atë.