Anëtare e KNK-së gjatë vitit 2018/2019. Ka përfunduar studimet dy vjeçare për Teknologjinë e  Energjisë Riprodhuese në Iowa, USA dhe vazhdon studimet në RIT Kosova. Pasion ka mbrojtjen e të drejtave të njeriut, mbrojtjen e ambientit dhe teknologjinë. Që 6 vite është vullnetare aktive.