Përvoja e gjatë në shoqëri civile dhe menaxhim të projkteve ka ndikuar në zhvillimin e saj profesional. Akualisht, Donika,  është kryetare e KVRL, koordinatore e festivalit “Muaji i Mergatës”,  vullnetare ne Kryq të Kuq, Let’s Do It Kosova, etj. Ajo i njeh punët që i kryen tash e sa vite si trajnere për Soft Skills, mendim kritik, menaxhim te kampanjave, të folurit në publik, lidership, shkrim dhe menaxhim te projekteve.
Donika është studente në Universitetin e Prishtinës në Fakultetin Filozofik, departamenti Punë Sociale dhe në Universitetin AAB në Fakultetin e Arteve, drejtimi Dizajn i Modës, gjatë kësaj kohe kontribon edhe në avokimin e të drejtave të të rinjëve, studentëve dhe nxënësve, duke synuar në ngritjen e kapaciteteve dhe fuqizimin e të rinjëve në vendimmarrje.