Studion Sociologji në Universitetin e Prishtinës, Fakulteti Filozofik. Ai është aktivist për të drejtat e njeriut dhe për drejtësi sociale. Njeh më mirë fushën e aktivizmit dhe të drejtave të njeriut, me fokus në të drejtat e komuniteteve të shtypura. Poashtu, ai ka vullnet dhe interesim për ndryshimin e sistemit të arsimit.