KYC shpall hapjen për aplikime për përpilues të raportit mbi monitorimin e Kuvendeve Komunale të Kosovës nga “Grupi i monitoruesve të rinjë” të KYC-it. - Detyrat e përpiluesit/es: a) Vendosja e të dhënave nga raportet në sistem; b) Shkrimi i raportit; c) Lektorimi; d)...