Debatet në kuadër të monitorimit të Cilësisë së Arsimit në Kosovë

Klubi për Arsim më të Mirë në mënyrë që të mbledh informata sa më reale rreth Cilësisë së Arsimit në Kosovë gjatë periudhës Mars – Prill organizoj debatet Komunale dhe Rajonale mbi Cilësinë e Arsimit në vend.   Debatet ishin të ndara në dy pjesë diskutimi ku trajtoheshin temat “Përmbajtja dhe Procesi Mësimor” dhe “Cilësia […]

Tryezat e rrumbullakëta, temat dhe të dalat

Këshilli Rinor Kosovar në kuadër të aktiviteteve të realizuara bashkërisht me Klubin për Arsim më të Mirë (KAM), në mënyrë që në procesin e krijimit të dokumentit të qëndrimit të përfshijë mendimin e secilës palë me ndikim në cilësinë e arsimit në Kosovë, gjatë periudhës Janar – Qershor 2016 mbajti dhe disa tryeza të rrumbullakëta […]

Ri-funksionalizimi i Grupit të Monitoruesve të Rinj (YMG)

Gjatë kësaj periudhe kohore është ri-funksionalizuar Grupi i Monitoruesve të Rinj – YMG. Grupi përbëhet në nxënës të shkollave të mesme nga e gjithë Kosova.   Me qëllim të aftësimit dhe ngritjes së kapaciteteve të këtyre nxënësve është mbajtur dhe trajnimi “Monitorimi i Këshillit Drejtues të Shkollës” ku u trajtuan dy tema “Etika e monitorimit” […]

Klubi për Arsim më të Mirë – Janar – Korrik 2016

Klubi për Arsim më të Mirë në vazhdimësi të punës mbi hartimin e dokumentit qëndrues mbi Cilësinë e Arsimit në Kosovë në periudhën Janar – Qershor 2016 mbajti një varg takimesh dhe trajnimesh.   Ndër aktivitet e para gjatë kësaj periudhe ishte trajnimi me temë “Metodologjia e Hulumtimit dhe Monitorimit” me trajner z. Hajrulla Çeku-n […]

Përmbylli punën Këshilli Drejtues i KNK-së, gjenerata 2015/2016.

Këshilli i Drejtues i Këshillit të Nxënësve të Kosovës në periudhën Janar – Qershor 2016 mbajti takime të rregullta mujore të cilat ishin pjesë e planit vjetor të punës së KD-së për këtë vit shkollor.   Në këto takime u diskutuan tema mbi cilësinë e Arsimit në Kosovë ku para nxënësve u prezantuan draft raportet […]